O 1cf50fmkq1cc4tvs19ej3g91n50o company landing page(1)

网页界面临摹

中等

注意网页设计规范,原图设计可以做1920宽度的,上交作业再压缩成800*600的画布

原地址:https://dribbble.com/shots/4661919-Company-Landing-Page
 

建议使用工具:
2019-08-02 0
Avatar Phoebe Pan
2019-03-08 2
O 1cn18g5db1qou1vob1up11dpobcma qq图片20180910161009 uwv78c
2018-10-18 4
O 1cadj2118187m6hi1ge15le1hgia 1074436106 你懂的丶
2018-09-16 1
O 1cn6f8ne51ms21fcm1qtc1uu21mrpa 619840644820673542 步履不停
2018-06-11 9
Avatar Chream
xueuiwang

学UI网作业6群

QQ群号: 129291424

xueuiwang

学UI网官方微信

微信号: xueuiwang