O 1bsg6j11b2b31rq144vnj8qi3o day 005

DAY005 海盗插画练习

中等
海盗小插画练习 1.需要使用钢笔工具,注意边角的处理(建议ai绘制) 2.注意颜色搭配 3.可以适当的自我发挥~
建议使用工具:
2020-08-18 0
Avatar lingling习
2020-02-28 0
O 1drce3ngo1k61pjt1o1r1vpk12sca 13428046 Cherry
2019-11-26 0
O 1dr4v54l9137ilj8s1up4hu8a sishijpg 亡的风
2019-10-23 0
O 1e5ucbnqfho51or6kvu1d38c09a 女孩1 xdd
2019-08-16 0
Avatar 章鱼
2019-07-01 0
Avatar 么么
2019-01-11 0
Avatar mqsghgn
2019-01-01 1
O 1csonk96idng58l10jtm7511g7a 6d80c230619057ff4f8ae5f5245e5535ad3b36f85ded q1iben fw658 Yan!
2018-12-11 0
O 1crrepogj19d01jpetqh1fj714j5a 微信图片 20181109132312 陈曦
2018-11-10 0
Avatar 紫木
2018-08-28 0
O 1c7bnpook1u0b9ic1gfn11mq1imva img 2023
2018-08-26 1
Avatar Luvless
2018-08-22 0
Avatar Icy
2018-08-21 0
Avatar 夜悠凌
2018-08-15 0
Avatar tian_qst
xueuiwang

萌小秘微信

作业打卡、问题答疑

xueuiwang

学UI网官方公众号

公众号: 学UI网