O 1btk1u7q12uo1sdg1ol110v018b8o moving van 800×600

DAY015 Moving Van

简单

Moving Van一个不难的小插画,动起手来! 作品链接:https://dribbble.com/shots/3842828-Moving-Van 原作者:vecteezy 注意: 1 布尔运算运用; 2 颜色搭配;

建议使用工具:
xueuiwang

萌小秘微信

作业打卡、问题答疑

xueuiwang

学UI网官方公众号

公众号: 学UI网