O 1c58mef6q14mcm7e1cifjqck07o day083

数据界面临摹

中等

注意说明:
1.页面布局,小模块之间的比例
2.曲线的明暗,投影

作者:Mike,来源:dribbble 

建议使用工具:
2020-03-25 0
O 1e5ucbnqfho51or6kvu1d38c09a 女孩1 xdd
2019-04-26 1
Avatar becky
2018-03-02 0
O 1bssdqv6ue1orgcknh18s31acia 4 虞小鱼
2018-03-01 0
O 1bshrjsa6n19q8i17lu1ntbs7ua d27 5期-MAPLE
2018-02-28 0
O 1bshrjsa6n19q8i17lu1ntbs7ua d27 5期-MAPLE
2018-02-13 0
Avatar 关予禾
2018-02-10 2
Avatar 阿改sir
2018-02-08 0
O 1c446pmuv63r1i5b1vr51ot31u2hp 3 FLOWER
2018-02-04 0
O 1bouip1b21f5al7l106l4b41q5va img 3205 doo
2018-02-02 1
O 1c5ptdm0uuh01l8ctc81r1j1v39a 微信图片 20180208131455 大露
xueuiwang

萌小秘微信

作业打卡、问题答疑

xueuiwang

学UI网官方公众号

公众号: 学UI网